อมาโด้มอบเจลแอลกอฮอล์ให้โรงเรียนสู้ภัยโควิด-19

 

อมาโด้ยังมีแนวคิดกระจายเจลแอลกอฮอล์ อมาโด้ไฮ-ทัช ออกไปช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนอีกด้วย

 

        สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยตัวเลขไร้ผู้ติดเชื้อในประเทศติดต่อกันนานหลายเดือนแล้ว โดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) หรือ โควิด-19 เริ่มผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดยเฉพาะในส่วนของสถาบันการศึกษา โรงเรียนต่าง ๆ  มีแนวทางเปิดเรียนแบบ 100% เพื่อให้นักเรียนกลับไปเรียนตามปกติไม่ต้องสลับวันเรียน

 

        แม้สถานการณ์โดยรวมจะเริ่มดีขึ้น แต่ยังต้องเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสระลอกสองยังเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันไวรัส โดยเฉพาะในกลุ่มโรงเรียนซึ่งถือเป็นกลุ่มอ่อนไหว จำต้องมีการบริหารจัดการ และควบคุมด้านสุขอนามัยของนักเรียน ผู้เป็นเยาวชนของชาติ จะต้องตั้งการ์ดรับมืออย่างแข็งแรงรัดกุม เพราะหากมีการติดเชื้อในโรงเรียนจะเกิดการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและควบคุมได้ยาก โดยเฉพาะในกลุ่มโรงเรียนรัฐและโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ที่ผู้ปกครองมีข้อจำกัดด้านกำลังทรัพย์ในการจัดการอุปกรณ์ป้องกันให้กับบุตรหลาน ซึ่งโรงเรียนต่าง ๆ จะต้องมีแนวทางการบริหารจัดการที่รัดกุมและเข้มแข็งอย่างมาก

 

        นายทูน ภาษีธรรม รักษาการรองผู้อำนวยการ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาราว 1 เดือนโรงเรียนได้เปิดเรียนด้วยมาตรการแบ่งกลุ่มการเรียนเป็นกลุ่มเพื่อให้สามารถเว้นระยะห่าง และควบคุมดูแลด้านสุขอนามัยของเด็ก ซึ่งผ่านมาได้ด้วยดี และขณะนี้โรงเรียนได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียน แบบ100% ให้เด็กมาเรียนที่โรงเรียนพร้อมกัน จันทร์-ศุกร์  ด้วยการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับนักเรียนและผู้ปกครองในการเตรียมตัวรวมถึงมาตรการดูแลและป้องกันสุขอนามัยของตนเองในพื้นที่โรงเรียน ด้วยการใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อเข้ามายังสถานศึกษา การผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิของนักเรียน ผู้ปกครองและบุคคลที่เข้ามาติดต่อ ทางโรงเรียนพยายามอย่างยิ่งในการดูแลควบคุมมาตรฐานต่าง ๆ อย่างรัดกุม เพราะตระหนักอยู่เสมอหากหละหลวมจนเกิดการระบาดระลอกสอง จะสร้างผลเสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคมประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสทางการศึกษาเยาวชนของชาติที่ต้องหยุดชะงักไป

 

        ในส่วนโรงเรียนรัฐและโรงเรียนในชนบทห่างไกล เจลล้างมือและสบู่ล้างมือ เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมีและต้องจัดหาสำรองไว้จำนวนมากและบางโรงเรียนกำลังประสบปัญหาขาดแคลน เนื่องจากจะต้องจัดวางสำหรับทำความสะอาด กระจายทั่วทุกจุดของโรงเรียน นับตั้งแต่จุดคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียน ห้องเรียน ห้องประชุม จุดต่าง ๆ ตามทางเดิน โรงอาหาร และสนามเด็กเล่น ซึ่งหลายโรงเรียนประสบปัญหาขาดแคลน เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ประกอบกับผู้ปกครองไม่มีกำลังทรัพย์จัดหาให้บุตรหลานพกติดตัวมาใช้ภายในโรงเรียน โรงเรียนทราบข่าวโครงการ มอบเจลแอลกอฮอลล์ "500 ลิตร 160 โรงเรียน" จึงได้ส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการและได้รับคัดเลือก ซึ่งเจลแอลกอฮอลล์จำนวนดังกล่าวสามารถนำให้นักเรียนและบุคลากรใช้มาใช้ได้นานหลายเดือน

 

        นางสาวยอดเครือแสง แสนเมือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ เล่าว่า การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่าง ๆ ของโรงเรียนเป็นสิ่งที่นักเรียนทุกคนตระหนักและหมั่นทำอยู่เสมอ นอกเหนือจากการใส่หน้ากากอนามัย เนื่องด้วยนักเรียนทุกคนไม่อยากให้เกิดการระบาดซ้ำ เพราะจะส่งผลให้โรงเรียนหยุดการเรียนการสอน ซึ่งมีผลต่อเวลาเรียนของนักเรียน ด้วยโควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ที่น่ากลัวเนื่องจากติดต่อและแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว ประเด็นสำคัญคือยังไม่มีวัคซีนรักษาโรค แม้ประเทศไทยจะปลอดการติดเชื้อในประเทศมานานระยะหนึ่งแต่ก็ยังวางใจไม่ได้ ในฐานะเยาวชนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก สิ่งสำคัญในการป้องกันการระบาดครั้งที่สอง คือจิตสำนึกที่ดีในการดูแลป้องกันสุขตัวเอง เพราะโรงเรียนเป็นแหล่งรวมผู้ที่อยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก การป้องกันจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก

 

        นายธนา ลิมปยารยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมาโด้ กรุ๊ป จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ อมาโด้ (amado) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการมอบเจลแอลกอฮอล์ "500 ลิตร 160 โรงเรียน" โดยร่วมมือกับ DHL eCommerce Solutions Thailand ในการจัดการส่งเจลแอลกอฮอล์ภายใต้ แบรนด์ อมาโด้ไฮ-ทัช ที่ผลิตโดยบริษัทฯ ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนเพื่อป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อไวรัสโควิด-19 จัดส่งถึงโรงเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โดยได้เปิดรับสมัครโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศและมีความต้องการที่จะรับการสนับสนุนเจลแอลกอฮอล์จากบริษัทฯ ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียเพจหลัก Amado และได้คัดเลือกโรงเรียนที่เข้าเกณฑ์ทั้งหมด 167 โรงเรียน เกินกว่าจำนวนที่วางไว้เล็กน้อย แบ่งเป็นโรงเรียนในภาคกลาง 56 โรงเรียน ภาคเหนือ 33 โรงเรียน ภาคตะวันออก 1 โรงเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 35 โรงเรียน และภาคใต้ 42 โรงเรียน รวมจำนวนเจลแอลกอฮอล์ที่บริจาคทั้งหมด 32,000 ลิตร

 

        ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการ CSR  ซึ่งคำนวณเปอร์เซ็นต์จากรายได้ของบริษัทฯ เพื่อช่วยเหลือสังคม ซึ่งจัดขึ้นทุกปี ปีนี้วางงบประมาณไว้ 15 ล้านบาท ในปีนี้ประเทศไทยเผชิญกับวิกฤตไวรัสโควิด-19 บริษัทมีกำลังการผลิตเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ที่มากพอและได้ออกมาผลิตเจลแอลกอฮอล์เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ผู้บริโภคได้ใช้เจลแอลกอฮอล์คุณภาพในราคาสมเหตุสมผล นอกจากนี้ อมาโด้ยังมีแนวคิดกระจายเจลแอลกอฮอล์ อมาโด้ไฮ-ทัช ออกไปช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนอีกด้วย

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง